OntwikkEllen

Objectiviteit, analyse en feiten

Perceptie en zelfperceptie kleuren onze blik. Goed om je hier van bewust te zijn. Voor samenwerken is het belangrijk te weten waar jouw eigen blik door wordt gekleurd, en waar je van nature goed in bent, én waar de voorkeur en kracht zit van je teamgenoten.

De waarde van teamontwikkeling wordt steeds duidelijker. In het Harvard Business Review magazine van april 2012 wordt een onderzoek gepresenteerd dat op basis van meetbare onderzoeksgegevens het succes van teams kan voorspellen op basis van contactmomenten en communicatie tussen teamleden onderling. De waarde daarvan is zelfs hoger dan die van vaardigheden en kennis.

Heb je meer behoefte aan objectiviteit? Met behulp van Insights Discovery ® en aanhetwerk.nu ® krijg je een objectief en waardevrij beeld van jezelf en anderen. Insight Discovery ® legt psychologische voorkeuren bloot (gebaseerd op Jung) en hoe dit doorwerkt in interacties. Aanhetwerk.nu ® meet competenties en legt talent bloot.

Mensen en samenwerken

Bij alles wat je als organisatie wilt bereiken kom je uit bij het gedrag van mensen en vooral ook in het samenwerken. Weten welke kwaliteiten in een team aanwezig zijn en welke nog verder ontwikkeld moeten worden, communiceren, elkaar aanspreken, gezamenlijkheid in het nastreven van doelen, het verbeteren van processen (LEAN) en vooral ook het bouwen aan een goede sfeer, plezier hebben in je werk. Dit alles maakt van een groep mensen een team en van een team een topteam.

Soms wordt teambuilding en de focus op soft skills gezien als luxe. Gelukkig ontstaat steeds meer inzicht in het belang van goede communicatie en samenwerking bij het behalen van resultaat. Het is geen luxe maar een essentiële investering. Het voorkomt ook dat je achteraf moet repareren met behulp van kostbare en tijdrovende interventies.

De meeste verandertrajecten mislukken omdat een groot deel van de medewerkers niet in de verandering geloven; “het zal wel weer overwaaien”. En uiteindelijk gebeurt dat ook. We noemen dit weerstand. Maar ís het weerstand? Of zijn we eraan voorbij gegaan dat een groot deel van de medewerkers zich niet kan verbinden met de veranderdoelstelling omdat de wijze waarop de boodschap wordt uitgedragen niet aansluit bij wat voor hen belangrijk is? Met behulp van de inzichten vanuit Insights Discovery ontdek je hoe je beter af kunt stemmen op álle medewerkers in je organisatie.

Visie, inspiratie en verbinding

Om te weten waar je heen wilt als organisatie, als team en als individu, heb je een duidelijk beeld nodig; een toekomstperspectief, een aansprekende visie. Vervolgens wil je dat deze visie inspireert, dat men er zich mee verbonden voelt. Wat geeft inspiratie en hoe bereik je iedereen? Hoe leg je verbinding met de drives van de verschillende medewerkers?

Ook op individueel niveau is het belangrijk om te weten wat jou persoonlijk drijft. Waar zit je kracht, je energie, je talent? Weet wat je te bieden hebt aan een werkgever. Zeker in een tijd waar een vaste arbeidsrelatie steeds zeldzamer wordt, is het cruciaal om je eigen toegevoegde waarde goed te kunnen omschrijven.

Het kan voorkomen dat individuele doelen niet overeenkomen met de organisatiedoelen. Dan is het zaak om op zoek te gaan naar een omgeving waar een goede match is tussen je talent en de organisatie.

Actie en resultaat

Veranderingen worden ingezet om een bepaald doel te bereiken, soms omdat er problemen zijn die maken dat je niet effectief bent, maar ook omdat je voelt dat je beter kan worden, dat er meer in zit. Dit doel concreet maken, voor je zelf, voor een team, voor een organisatie, is belangrijk en wordt zo vaak overgeslagen. Alleen een heldere realistische focus, weten wat er moet veranderen, dat meetbaar maken en evalueren (plan do check act) creëert verandering, transitie.

Wanneer helder is wat je wilt bereiken, dan weet je ook welk talent je het beste kunt inzetten en op welke plek. Hoe kan je elkaar versterken? In welke samenstelling haal je het beste resultaat?

Hoe wakker je het verantwoordelijkheidsgevoel en ondernemerschap bij je medewerkers of bij jezelf aan? Hoe wordt resultaatgerichtheid iets van ons allemaal. Ook hier is het het belangrijkste dat je weet waar je het voor doet en waar je naar toe wilt. Bij medewerkers ligt veel kennis en zijn veel ideeën over waar het proces beter kan worden. Dit vraagt wel om een omgeving, een cultuur, waar medewerkers en management op een gelijkwaardige manier gedreven zijn om resultaten te behalen.NEEM CONTACT OP