OntwikkEllen

Home

Welkom op mijn website. Mijn naam is Ellen de Jong.

Ik ben organisatieadviseur, verandercoach, trainer en mobiliteitsadviseur. Ik help (teams binnen) bedrijven en personen een betere samenwerking te realiseren.

Bedrijven zetten mij in voor het begeleiden van verander- of mobiliteitstrajecten en om een effectieve samenwerking binnen of tussen teams te realiseren. Persoonlijke begeleiding bied ik binnen individuele coachingstrajecten om de persoonlijke effectiviteit te vergroten.

OntwikkEllen staat voor mijn wens, drive en overtuiging dat meer begrip (zelfinzicht én inzicht in anderen) leidt tot betere samenwerking en als gevolg daarvan ook tot een betere dienstverlening. Een goede samenwerking is essentieel bij veranderingen.

OntwikkEllen geeft uitdrukking aan mijn belangrijkste inspiratiebronnen als verandercoach: ontwikkeling en groei.

OntwikkEllen is Ellen de Jong.

Persoonlijke drive

De overtuiging dat meer begrip tot een betere samenwerking leidt, is ontstaan tijdens mijn lange periode als leidinggevende. Uit deze ervaring is een aantal zeer relevante inzichten voortgekomen. Hoe we (weer) kunnen leren naar elkaar te luisteren, bijvoorbeeld. Onder Over Ellen  lees je meer over deze achtergrond en over mijn persoonlijke drijfveren.

Logo

In het logo van OntwikkEllen zie je een aantal kleuren. Deze volgen het instrumentarium van Insights Discovery. Dit instrument geeft zicht op de psychologische voorkeuren van gedrag. Dit heeft invloed op het functioneren van een team.  Ik ben gecertificeerd Insights Practitioner en maak (naast andere modellen) gebruik van dit instrument bij mijn coaching- en trainingstrajecten.

discovery logo

Meer over Insights Discovery, de manier waarop ik de kleuren van deze methode toepas in mijn werkzaamheden lees je onder Team Effectiviteit.